Katarzyna Kochańska-Kumala

Główny specjalista ds. zamówień publicznych MARR S.A. Ukończyła kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w działach zamówień publicznych w instytucjach samorządowych oraz podmiotach prawa handlowego. Dzięki praktyce zawodowej posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowania dokumentacji przetargowej, jak również w zakresie kontroli zamówień publicznych. Autorka wewnętrznych procedur i regulaminów z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów w dziedzinie zamówień publicznych.Katarzyna Kwaśniak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych i prawnych MARR S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od ponad piętnastu lat zajmuje się prawem zamówień publicznych. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi świadczenie usług z zakresu praktyki zamówień publicznych zarówno na rzecz wykonawców, jak i podmiotów zamawiających. Udziela konsultacji kancelariom prawnym w zagadnieniach z zakresu prawidłowości prowadzenia procedur konkurencyjnych i przetargowych. Autorka wewnętrznych procedur i regulaminów wydatkowania środków publicznych u podmiotów zamawiających. Skutecznie przeprowadziła kilkaset postępowań przetargowych z udziałem środków finansowych pochodzących z projektów UE. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz jego praktycznego stosowania.Paulina Wawszczak

Radca prawny MARR S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych wykorzystuje wspierając zamawiających w procesie udzielania zamówień. Tworzy dokumentację postępowań oraz aktywnie uczestniczy w pracach komisji przetargowych. Świadczy również pomoc prawną na rzecz wykonawców, w tym reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w problematyce ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności, współpracując z instytucjami kultury, dba o postanowienia wzorów umów dotyczące praw autorskich.dr Wojciech Kaliński

Radca prawny Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii Barta&Kaliński Kancelaria Radców Prawnych w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi. Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.Jakub Cieśla

Zastępca Dyrektora Biura Spółki MARR S.A. Specjalista ds. zamówień publicznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunkach Zarządzania Publicznego oraz Administracji i Polityki Publicznej. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie Zamówień Publicznych w postaci ponad 100 przeprowadzonych postępowań przetargowych. W latach 2016-2017 zatrudniony w TAURON Sprzedaż, w latach 2018-2019 w Krakowskim Parku Technologicznym. Prowadził postępowania w trybach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję